Cứu chó bị đưa đi lò mổ ở Hàn Quốc để đưa sang Mỹ và trở thành vật nuôi trong nhà.
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cứu chó bán lấy thịt ở Hàn Quốc đưa sang Mỹ làm vật nuôi

Các tổ chức từ thiện về bảo vệ động vật tại Hàn Quốc đang tìm cách đưa những con chó đáng lẽ đã bị bán làm thịt được các gia đình nhận về nuôi như chó cảnh.

Ăn thịt chó vốn khá phổ biến tại một số nước châu Á bất chấp những phản đối từ những người xem chó là vật nuôi trong nhà.