Người dân Hà Nội nói về Tết ta
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người dân Hà Nội nói về Tết cổ truyền

BBC hỏi chuyện một số người dân về việc đón Tết cổ truyền nhân dịp xuân Đinh Dậu.