Trung Quốc: Hành trình hiểm trở
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trung Quốc: Hành trình hiểm trở

Người dân ở một ngôi làng hẻo lánh tại Tứ Xuyên phải vượt qua 800 mét vực sâu để đi làm hoặc đi học mỗi ngày.

Bảy người có thể đã thiệt mạng vì hành trình hiểm trở, nhưng đây là lối đi duy nhất nối ngôi làng với thế giới bên ngoài.

Chủ đề liên quan