Ban nhạc rock của các nữ tu công giáo
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ban nhạc rock của các nữ tu công giáo

Một nhóm các nữ tu từ Lima, Peru thành lập ban nhạc rock và nói, mọi người thường quên rằng, trước khi trở thành sơ, họ cũng chỉ là những người bình thường, yêu âm nhạc.

Ban nhạc Siervas gần đây biểu diễn cho Giáo hoàng Francis, với lượng khán giả lên tới hơn 250.000 người ở Juarez, Mexico.