'Việt Nam đã trở thành một cường quốc dân oan'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Việt Nam đã trở thành một cường quốc dân oan'

Bà Bùi Thị Minh Hằng trả lời phỏng vấn của BBC sau khi vừa ra tù từ Sài Gòn.