Bà Bùi Hằng: Tôi vẫn kiên quyết con đường đã chọn
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bà Bùi Hằng: 'Tôi mong chính quyền biết thay đổi'

Phần hai cuộc phỏng vẫn của BBC với bà Bùi Hằng người vừa ra tù sau 3 năm bị giam giữ.