Hổ con mất mẹ chịu bú bình nhờ có hổ mẹ giả bằng bông
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hổ con mất mẹ chịu bú bình nhờ có hổ mẹ giả bằng bông

Ba con hổ con được cứu từ một khu bảo tồn ở Ấn Độ sau khi mẹ chúng được tìm thấy đã chết.

Hổ con từ chối bú bình từ tay người cho tới khi chúng được làm quen với hổ mẹ giả làm bằng bông.