Sử gia Hà Văn Thịnh nói về cuộc chiến Việt - Trung 1979
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ông Hà Văn Thịnh nói về cuộc chiến Việt - Trung 1979 (phần II)

Nhà sử học Hà Văn Thịnh từ Đại học Huế chia sẻ quan điểm về cuộc chiến nổ ra ngày 17/2/1979 trên biên giới Việt - Trung và việc nghiên cứu, giảng dạy, soạn thảo sách giáo khoa ở Việt Nam (phần II).