Flying Scotsman crosses Forth Bridge
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tàu Flying Scotsman chạy trên cầu Forth Bridge

Tàu hỏa chạy bằng hơi nước nổi tiếng nhất thế giới chạy trên cây cầu nổi tiếng nhất Scotland.

Mời quý vị xem hình ảnh chiếc Flying Scotsman chạy trên cầu Forth Bridge, tới Fife.

Video của Drone Services.