How would a war with North Korea unfold?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cuộc chiến với Bắc Hàn sẽ như thế nào?

Hai chuyên gia quân sự Hoa Kỳ chia sẻ với BBC về viễn cảnh một cuộc chiến có thể xảy ra với Bắc Hàn.

Chủ đề liên quan