Vệ tinh xử lý rác
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dùng vệ tinh 'xử lý rác vũ trụ'

Rác vũ trụ đang gây nguy hiểm cho các nhà du hành.

Một phi thuyền Xử lý Rác (RemoveDebris) sắp được phóng để thử nghiệm phương pháp mới: dùng một vệ tinh với tấm lưới và mũi lao thu nhặt rác vũ trụ.

Trung Quốc đưa phi hành gia vào quỹ đạo