Không gian vũ trụ: Planet Labs
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chinh phục không gian: Planet Labs

Mỗi vệ tinh Dove chỉ bé bằng một hộp giày, được trang bị kính thiên văn cùng máy ảnh chất lượng cao.

Công ty Planet Labs, Hoa Kỳ sản xuất ra vệ tinh mà bạn có thể cầm gọn trong lòng bàn tay và đã đưa lên quỹ đạo Trái Đất gần 200 vệ tinh như vậy.

"Chúng tôi nghĩ mình có thể khai thác vũ trụ theo hướng khác," Will Marshall, CEO và đồng sáng lập Planet Labs, nói.

Chủ đề liên quan