Người Việt Nam biết gì về Ấn Độ?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người Việt Nam biết gì về Ấn Độ?

Phóng viên Zubair Ahmed, BBC Hindi tới Hà Nội và làm một cuộc khảo sát nhỏ để xem người dân Việt Nam biết về Ấn Độ tới mức nào. Và đây là câu trả lời.

Chủ đề liên quan