BBC Vietnamese

Tin chính > Thế giới

Hẹn hò qua các thời kỳ

Facebook Twitter Google+
14 Tha 2013 15:27 GMT

Một số người trong chúng ta gặp may khi gặp ngay người sẽ trở thành bạn đời. Nhưng với những người khác thì chặng đường có phần khó khăn hơn. Vậy qua ba thế kỷ chúng ta đã dùng công nghệ để tìm người mình yêu thế nào?

Chia sẻ

Email Facebook Google+ Twitter