Diễn viên TQ ngã khi đi dây cách mặt đất 100m

Cập nhật: 15:14 GMT - thứ hai, 8 tháng 8, 2011

Media Player

Diễn viên Saimaiti Aishan đã không thành công trong nỗ lực đi trên dây nối giữa hai khinh khí cầu ở độ cao 100m.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Saimaiti Aishan, một diễn viên từ vùng tây bắc Trung Quốc, đã không thành công trong nỗ lực đi trên dây nối giữa hai khinh khí cầu ở độ cao cách mặt đất 100m.

Nhiều khán giả chứng kiến ông bước đi được một đoạn trên dây nhưng đã không thể đi hết đoạn nối hai khinh khí cầu.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.