Tàu sân bay Trung Quốc ra khơi lần đầu tiên

Cập nhật: 16:00 GMT - thứ tư, 10 tháng 8, 2011

Media Player

Tân Hoa Xã cho hay chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc đã cảng Đại Liên hôm 10/8.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tân Hoa Xã cho hay chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc đã rời cảng Đại Liên hôm 10/8.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.