Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cách mạng tháng Tám Việt Nam và Nga đều thất bại?

Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam 1945 và cách mạng Dân chủ Nga 1991, đều đã thất bại, theo ông Nguyễn Minh Cần, một trong vài người Việt Nam hiếm hoi đã tham gia trực tiếp tại cả hai sự kiện này.

Ông Nguyễn Minh Cần, từng là đảng viên Cộng sản, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đã thoát ly do bất đồng quan điểm về đường lối và hiện đang sống tại Moscow.

Ông Cần cho biết ông đã tham gia Cách mạng tháng Tám tại Việt Nam và khi ở lại Liên Xô, sau thời kỷ cải tổ Perestroika nổi lên ở Liên Xô, giai đoạn 1986 khi ông Mikhail Gorbachev lên nắm quyền thì ông đã tham gia phong trào Nước Nga dân chủ tại đây.

Ông Nguyễn Minh Cần kể về việc đã tham gia Cách mạng tháng Tám 1945 tại Huế và Cách mạng Dân chủ tại Moscow 1991.

Điểm khác biệt lớn nhất của hai cuộc cách mạng này, đó là Cách mạng tháng Tám của Việt Nam đã đưa đảng Cộng sản Việt Nam lên cầm quyền trong khi Cách mạng dân chủ ở Liên Xô đã hạ bệ đảng Cộng sản.

Tuy nhiên vẫn theo ông Cần thì cả hai cuộc cách mạng đều đã không đạt được như ý muốn vì đều đã không đem lại dân chủ, tự do thực sự cho người dân.