Tượng đài ở Rome bị kẻ xấu phá hoại

Cập nhật: 13:28 GMT - thứ hai, 5 tháng 9, 2011

Media Player

.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Mặc dù có tới 1200 camera theo dõi đặt tại trung tâm ở Rome và cảnh sát đi tuần, nỗ lực bảo kho tàng nghệ thuật ngoài trời của thành phố vẫn là thách thức lớn trước thực trạng bị kẻ xấu phá hoại.

Một số đài phun nước, rạp hát ngoài trời đã và đang là mục tiêu bị phá, theo tường thuật của phóng viên BBC từ Rome, David Willey.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.