Hổ nhận nuôi hổ con khác giống

Cập nhật: 16:03 GMT - thứ ba, 13 tháng 9, 2011

Media Player

Hổ mẹ giống Manchuria nuôi năm hổ trắng con giống Bengali tại một công viên bảo tồn ở Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tại một khu công viên nuôi hổ ở tỉnh Hắc Long Giang thuộc miền đông bắc Trung Quốc các nhân viên trông thú đã thực hiện việc cứu năm chú hổ trắng con bằng cách để hổ mẹ khác giống cho bú.

Họ lần lượt thay thế hổ con của một hổ mẹ Manchuria bằng những hổ trắng con này chỉ một tuần sau khi chúng ra đời do hổ mẹ không có sữa.

Ba hổ con của hổ mẹ Manchuria được một con hổ Manchuria khác đang ở giai đoạn đang có sữa cho bú.

Nay cả năm hổ trắng con đã thôi bú và có thể ăn những miếng thịt nhỏ. Nhân viên trông coi cho biết hai tháng nữa họ sẽ lập m ột khu riêng để dạy hổ con đủ khỏe mạnh và có thể cho công chúng tới xem.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.