Lụt lội tại TQ gây thiệt hại nặng

Cập nhật: 15:16 GMT - thứ ba, 20 tháng 9, 2011

Media Player

Lụt lội tại Trung Quốc khiến ít nhất 57 người thiệt mạng và cả triệu người phải rời bỏ nhà cửa ra đi.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.