Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

BBC vặn hỏi Ngoại trưởng Hague (tiếng Anh)

Mời quý vị nghe nguyên văn đoạn phỏng vấn tiếng Anh mà nhà báo kỳ cựu của BBC, Jeremy Paxman thực hiện hôm 26/9/2001 với Ngoại trưởng William Hague về 'đối tác chiến lược' với Trung Quốc.