Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Giới thiệu văn minh vật chất người Việt

"Văn minh vật chất của người Việt" của họa sĩ Phan Cẩm Thượng được Nhà xuất bản Tri Thức cho ra mắt bạn đọc năm nay là một cuốn sách khó có thể xếp vào dạng văn học, lịch sử hay khảo cổ.

Như lời giới thiệu của họa sĩ Nguyễn Quân cho cuốn sách, đây là "một cuốn sách lạ, hay và đạt tới một chiều kích nghiên cứu đáng nể trọng".

Cuốn sách dày 663 trang, với gần 1000 ảnh chụp và 500 hình vẽ minh họa, là một tác phẩm rất công phu, kết quả của hơn 20 năm dày công sưu tầm và nghiên cứu của tác giả.

Trong cuộc trò chuyện với BBC Việt Ngữ, ông Phan Cẩm Thượng cho biết mục đích cuốn sách muốn giới thiệu nền văn hóa cổ từ thời nguyên thủy đến thời kỳ tiền công nghiệp của Việt Nam đặc biệt hướng vào đối tượng học sinh, sinh viên nhất là hiện nay rất nhiều em không hiểu biết gì về vốn cổ của cha ông.

Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn với ông Phan Cẩm Thượng qua phần audio ở trên.