Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người Việt Nam nghĩ gì về sức ép dân số?

Tại Việt Nam, tăng trưởng dân số đang được gắn kết với chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhu cầu đảm bảo an sinh xã hội ngày càng trở nên bức thiết trong bối cảnh dân số Việt Nam đang ở mức 86 triệu người.

BBC nói chuyện với ba công dân trong nước để nghe tâm tư của họ về sức ép dân số.