Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ông Lê Hiếu Đằng nói về Dự thảo Luật Tố cáo

Luật gia Lê Hiếu Đằng nói ông "bất bình" và "thất vọng" về dự thảo Luật Tố cáo và nói dự luật mâu thuẫn với các luật hiện hành.