Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trung Quốc kết nối thành công tàu vũ trụ

Trung Quốc vừa kết nối thành công tàu không người lái Thần Châu 8 với phòng thí nghiệm Thiên Cung 1 trên vũ trụ, mở đường cho việc xây dựng trạm không gian riêng trong thập niên tới.