Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mạn bắc Bangkok lo không ngăn được lũ

Chính quyền đã cảnh báo nhiều quận khu vực phía bắc ngoại vi Bangkok trong khi họ đã chật vật trong nỗ lực kiểm soát dòng lũ chảy vào thành phố.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc dự đoán một lượng nước tương đương với 480.000 hồ bơi Olympic từ khu vực phía bắc kết hợp với dòng thủy triều sẽ dồn về thủ đô của Thái Lan.