Mở quán rượu cho cả chó

Cập nhật: 15:48 GMT - thứ tư, 9 tháng 11, 2011

Media Player

Sáng kiến của chủ quán Mucky Pub ở bắc London là phục vụ luôn cho chó của khách hàng.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Sáng kiến của chủ một quán rượu ở bắc London để thu hút khách trong tình hình kinh tế khó khăn.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.