Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hàn Quốc muốn giới trẻ học nghề thay vì học chữ

Hôm nay học sinh Hàn Quốc thi tuyển vào đại học, và sức ép để thành công cao chưa có trong một nước mà 80% học sinh học tiếp lên đại học.

Nhưng nhiều sinh viên khi ra trường sẽ không tìm được việc làm. Chính phủ nói đây là một vấn đề xã hội và đang tìm cách thuyết phục giới trẻ theo con đường huấn nghệ thay vì học chữ.

Phóng viên BBC ở Seoul Lucy Williamson tường thuật.