Ra mắt mạng xã hội Google và người máy mới

Cập nhật: 11:13 GMT - thứ sáu, 11 tháng 11, 2011

Media Player

Tin công nghệ: cạnh tranh của Google với sự ra đời của mạng xã hội mới, thay đổi với Facebook và ra mắt người máy mới ở Nhật.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.