Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phỏng vấn linh mục bề trên Giáo xứ Thái Hà

Linh mục Vũ Khởi Phụng, cha bề trên của Giáo xứ Thái Hà, nói chuyện với BBC về các cáo buộc đăng trên truyền thông trong nước chỉ trích giáo dân gây rối.