Vietnam Airlines khai trương đường bay tới London

Cập nhật: 16:52 GMT - thứ sáu, 9 tháng 12, 2011

Media Player

Hàng không Việt Nam chính thức khai trương các tuyến bay trực tiếp nối liền TP Hồ Chí Minh và Hà Nội với sân bay Gatwick ở London.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Hàng không Việt Nam chính thức khai trương các tuyến bay trực tiếp nối liền TP Hồ Chí Minh và Hà Nội với sân bay Gatwick ở London hôm 9/12/2011.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.