"Kim Jong Un chưa đủ tầm làm lãnh đạo"

Cập nhật: 13:55 GMT - thứ ba, 20 tháng 12, 2011

Media Player

Christopher Hill, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hoa Kỳ nói Kim Jong-un cần thêm thời gian mới có thể trở thành lãnh đạo thực sự.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Trả lời phỏng vấn của BBC, ông Christopher Hill nói Kim Jong-un cần thêm thời gian mới có thể trở thành lãnh đạo thực sự của Bắc Hàn.

Từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Bình Nhưỡng, ông Hill hiện đứng đầu đoàn Hoa Kỳ trong cuộc đàm phán sáu bên liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông nói việc ông Kim Jong-il qua đời sẽ mở ra một giai đoạn mà Bình Nhưỡng sẽ phải xác định xem ai sẽ là người lãnh đạo đất nước, và đây sẽ là giai đoạn khiến phe quân đội có thêm quyền lực

Ông Hill đánh giá tuy ông Chang Song Taek, em rể của ông Kim Jong-il, sẽ có vai trò lớn, nhưng ông ta vẫn chưa đủ tầm để nắm quyền thực sự, trong lúc Kim Jong Un cần mất thêm vài năm để khẳng định vị trí của mình

Trong vấn đề hạt nhân, ông Hill nói Kim Jong-il là người đóng vai trò chủ đạo ở Bắc Hàn, và việc ông qua đời sẽ khiến Bình Nhưỡng phải tạm dừng việc đàm phán với thế giới bên ngoài một thời gian, cho tới khi có người khác đủ sức thay thế cho nhà cựu lãnh đạo.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.