Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cá sấu gẫy răng vì cắn máy cắt cỏ

Tại Australia, một chú cá sấu 50 tuổi tên là Elvis, đã tấn công máy cắt cỏ trong vườn thú và con cá sấu bị gẫy hai răng.