Đại tang ông Kim Chính Nhật ở Bắc Hàn

Cập nhật: 12:09 GMT - thứ tư, 28 tháng 12, 2011

Media Player

Hàng vạn dân xếp hàng trong mưa tuyết ở Bình Nhưỡng hôm 28/12 để tiễn đưa lãnh tụ Kim qua đời ở tuổi 69.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Hàng vạn người đứng than khóc trong trời mưa tuyết ở Bình Nhưỡng hôm thứ Tư, 28/12 để tiễn đưa ông Kim Jong Il (Kim Chính Nhật) trong lễ rước thi hài nhà lãnh đạo được gọi là "lãnh tụ kính yêu" ở quốc gia 24 triệu dân.

Truyền hình nhà nước KRT chiếu cảnh đoàn rước tang do một chiếc xe limousine đi đầu, chở theo tấm hình khổng lồ người quá cố, qua đời hôm 17/12 ở tuổi 69.

Nhiều người đã tràn xuống lòng đường khi đoàn xe đi qua.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.