Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phạm Quỳnh và 'Hoa Đường tùy bút'

Một tập sách, trong đó có các bài tùy bút cuối cùng của Phạm Quỳnh (1893-1945), vừa được ra mắt tại Việt Nam.

“Hoa đường tùy bút và 51 bản dịch thơ Đỗ Phủ”, do nhà xuất bản sách Nhã Nam ấn hành, tập hợp 11 bài tạp văn và 51 bản dịch thơ Đỗ Phủ.

Từ Hà Nội, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Ngọc Vương giới thiệu với độc giả BBC những nét chính của tập sách, và suy nghĩ của ông về một nhân vật lớn chưa được đánh giá đầy đủ ở trong nước.

Mặc dù cái chết của ông sau Cách mạng tháng Tám 1945 vẫn chưa được xét lại, giới nghiên cứu đã có thể đưa ra những đánh giá khác về ông ở Việt Nam.

TS. Trần Ngọc Vương gọi Phạm Quỳnh là “nhân vật lịch sử phức tạp nhưng cũng là nhân vật lớn”.

“Những định kiến về Phạm Quỳnh trước đây, nhất là ở miền Bắc từ sau 1945 đến những năm 1990, chủ yếu do tình huống liên quan cái chết của ông.”

“Ông là nhân vật quan trọng, có ảnh hưởng, uy tín xã hội, tầm cỡ cao hơn nhiều người khác.”

TS. Trần Ngọc Vương cho rằng việc Phạm Quỳnh bị Việt Minh hành quyết là do “sự tùy tiện của những người lãnh đạo ở cấp địa phương”.

Nhưng ông Vương cũng nói rằng:

“Ngăn trở việc đánh giá lại Phạm Quỳnh cũng từ những nhân vật đã liên quan chuyện đó.”

“Thái độ của Hồ Chí Minh khác. Tôi nghĩ cụ có dự kiến đối xử với Phạm Quỳnh khác.”

“Và khi chuyện đã rồi, ông lại ứng xử với gia đình Phạm Quỳnh khác. Không phải ngẫu nhiên một bộ phận rất lớn trong gia đình trở nên trung thành và kính trọng Hồ Chí Minh.”

Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn với TS Trần Ngọc Vương về tập sách và cuộc đời học giả Phạm Quỳnh.