Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đốt vàng mã - hủ tục hay truyền thống?

Tập tục hóa vàng ngày lễ Tết vẫn diễn ra mặc dù giới chức Việt Nam nói muốn hạn chế nhằm chống lãng phí trong nhân dân.

Bà Lê Thị Minh Lý, nguyên cục phó Cục Di sản Văn hóa, bàn về tập tục đốt vàng mã.