Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Một góc nhìn về tục hóa vàng

Tập tục đốt vàng mã vẫn tiếp diễn trong nước cho dù đã có quy định xử phạt để chống lãng phí.

BBC trò chuyện với Tiến sĩ Ngô Đức Thịnh, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam, giải thích các quan điểm về xu hướng tâm linh của người Việt hiện đại.