Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tổng thống Mỹ muốn giám sát Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa bất bình đẳng thu nhập thành chủ đề chính của nỗ lực tái tranh cử khi đọc bài diễn văn lần thứ ba về tình hình quốc gia.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội được truyền hình toàn quốc, Tổng thống Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền kinh tế mà có thể đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Bài phát biểu lặp lại kêu gọi áp thuế cao hơn cho người giàu, một điều vốn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đảng Cộng hòa.

Ông Obama kêu gọi phục hồi sản xuất tại Hoa Kỳ, có biện pháp giám sát thương mại với Trung Quốc và nêu chủ đề 'công bằng'.

Tổng thống Hoa Kỳ cũng đề xuất lập cơ quan chuyên theo dõi các hoạt động bất công bằng trong thương mại của các nước đối thủ kinh tế như Trung Quốc.