Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người xây dựng nền móng cho ngành Hà Nội học

Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển nói với BBC ông tin rằng việc tôn vinh nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc là nhà Hà Nội học là "hoàn toàn xứng đáng."

Nhận xét với BBC nhân sự kiện nhà nghiên cứu lão thành và lịch sử, văn hóa Hà Nội mới qua đời hôm 28/01/2012 ở tuổi 86, nhà sử học từ Đại học Quốc gia Hà Nội nói:

"Có thể nói đó là một trong những người có đóng góp rất lớn xây dựng cơ sở ban đầu cho việc phát triển ngành Hà Nội học của Hà Nội."

"Hơn thế nữa cụ Nguyễn Vinh Phúc còn là một nhà giáo ưu tú có công trong việc đào tạo một đội ngũ nhiều người thành danh, đồng thời trong đó có nhiều người theo con đường của cụ, tiếp tục học tập và nghiên cứu về Hà Nội."

Giáo sư Ngọc cho hay hiện nay các nhà Hà Nội học thế hệ mới đang tiếp tục "tiếp thu những thành quả" mà nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc đã xây dựng.

"Và đồng thời chúng tôi muốn xây dựng một ngành Hà Nội học có tính liên ngành cao hơn, tổng hợp với những đặc trưng của quá khứ, đồng thời gắn với việc xây dựng một thủ đô Hà Nội được kết hợp một cách hài hòa giữa truyền thống và hiện đại."