Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chính quyền địa phương 'tiền hậu bất nhất'

Luật sư Lê Đức Tiết, thành viên đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc, nói chính quyền Hải Phòng và Tiên Lãng đã 'thay đổi phát ngôn' trong vụ Đoàn Văn Vươn.

Ông Tiết, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật Mặt trận Tổ quốc, đã cùng đoàn giám sát về tiếp xúc với người dân và thị sát tận nơi hiện trường vụ cưỡng chế gây xôn xao dư luận.

Ông cho rằng, đại diện của UBND TP Hải Phòng cũng như Chủ tịch huyện Tiên Lãng, đã tiền hậu bất nhất trong thông tin về việc phá nhà ông Vươn.

Luật sư Tiết nói Mặt trận Tổ quốc sẽ theo dõi và phản biện khi cần.

Được biết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc vừa bắt đầu làm việc về vụ Tiên Lãng, nhưng LS Lê Đức Tiết nói ông "chỉ nghe tin và chưa được thông báo".