Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đồng chí Duch' lĩnh án chung thân

'Đồng chí Duch' bị buộc tội chống lại loài người vào tháng 7/2010 và kháng án vào tháng 3/2011.

Ông Duch đã kháng cáo với lý do ông chỉ là một quan chức cấp thấp và chỉ tuân theo mệnh lệnh.

Tuy nhiên, các thẩm phán đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông và tăng án tù từ 35 năm lên chung thân.

Năm nay 69 tuổi, ông từng là chỉ huy nhà tù Tuol Sleng, nơi ít nhất 15.000 người kể cả trẻ em đã bị giam cầm, tra tấn để rồi bị hành quyết tại 'Cánh đồng chết' bên ngoài Phnom Penh.

Hàng trăm người sống sót qua chế độ Khmer Đỏ đã có mặt tại phiên toà để nghe những lời tuyên án cuối cùng. Họ tỏ ra bất bình trước mức án 35 tù vì ông Duch có thể được tự do sau 18 năm nếu tính khoản thời gian ông đã thi hành trước đó.

Hàng trăm người sống sót qua chế độ Khmer Đỏ đã có mặt tại phiên toà để nghe những lời tuyên án cuối cùng. Họ tỏ ra bất bình trước mức án 35 tù vì ông Duch có thể được tự do sau 18 năm nếu tính khoản thời gian ông đã thi hành trước đó.