Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bàn về báo chí có trách nhiệm

Bản quyền hình ảnh vietnamnet

Tiến sĩ xã hội học Khuất Thu Hồng trình bày quan điềm về đạo đức truyền thông và tự do báo chí trong khi nhiều người phàn nàn về nạn báo chí 'lá cải' ở Việt Nam.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) ở Hà Nội, kỷ nguyên mới của truyền thông đa phương tiện sẽ đem lại cả lợi thế và hạn chế cho xã hội Việt Nam, trong đó sự 'trưởng thành' của người đọc đóng vai trò quyết định.

"Có lẽ xã hội ở Việt Nam cần bước đến giai đoạn mà nhận thức của toàn xã hội về báo chí, về trách nhiệm của báo chí phải tốt hơn và tạo ra được áp lực với báo chí để báo chí đáp ứng đúng nguyện vọng của xã hội," bà nhận xét.

Đầu tiên, bà bày tỏ "cảm giác ghê sợ và bất bình" về việc một số tờ báo ở Việt Nam đưa video cảnh cướp tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội) hôm 16/2 lên mạng.