Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tờ báo nhỏ nhất thế giới

Một ấn bản siêu nhỏ của một tờ báo Bồ Đào Nha lập một kỷ lục thế giới mới.

Tuần báo Bồ Đào Nha "Terra Nostra" đã được Guinness World Records công nhận đây là tờ báo nhỏ nhất từ trước tới nay..

Báo nào có kích thước dưới 0,7 inch. (1.77 cm)

Ấn bản siêu nhỏ sẽ được bán và doanh thu quyên được sẽ chuyển cho một tổ chức cho người tàn tật.

Giám khảo Guinness tới xác nhận kỷ lục này rất ấn tượng bởi nỗ lực nhỏ cho một thành tựu lớn.