Bình luận về 19 điều cấm Đảng viên

Cập nhật: 03:11 GMT - thứ năm, 1 tháng 3, 2012

Media Player

Luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân cho rằng có yếu tố 'đấu tranh nội bộ' trong quy định mới.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ Hà Nội, luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân bình luận về quy định những điều đảng viên không được làm.

Ông cho rằng có yếu tố "đấu tranh nội bộ" trong quy định mới này.

Ví dụ, ông lưu ý điều 11, cấm "tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi".

"Theo tôi, có sự đánh nhau giữa bên Đảng và Chính phủ."

"Bên Đảng muốn những người có tiền phải giải trình kỹ hơn," ông nhận xét.

Ông cũng nói đa số điều cấm trong quy định thực ra đã ghi nhận trong luật pháp Việt Nam.

"Đảng đưa ra những cái này để nói mình là đội tiên phong của dân tộc."

"Nhưng khi vi phạm, họ không căn cứ vào luật mà luôn làm cho nhẹ đi, đặc biệt là đảng viên có chức có quyền," ông nói.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.