Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao 'chất lượng' ĐCS Nga không tốt?

Nhà hoạt động chính trị Nguyễn Minh Cần phân tích hiện trạng đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Ông Nguyễn Minh Cần, sinh năm 1928, là một nhà hoạt động chính trị, nhà báo, hiện sống tại Moscow, Nga.

Trước đây, ông từng tham gia đảng Cộng sản Đông Dương, rồi đảng Lao động Việt Nam. Sau đó ông bị liên quan trong vụ án Xét lại chống Đảng, và năm 1964 sang tỵ nạn chính trị tại Liên Xô.

Ông sống tại LB Nga từ đó tới nay.