Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Đừng bóp méo lịch sử cuộc tranh chấp'

Một chuyên gia về chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông bác bỏ những luận cứ được một tờ báo Trung Quốc nhắc lại gần đây.

Tờ báo Trung Quốc, Hoàn cầu Thời báo, hôm 20/3, gọi việc Việt Nam gửi chư tăng ra trụ trì các chùa ở quần đảo Trường Sa là "thách thức chủ quyền của Trung Quốc".

Bài báo có tựa đề "Động thái dùng chư tăng ở quần đảo Nam Sa: mưu đồ mới của Việt Nam", cũng nhắc lại lịch sử tranh chấp nhìn từ quan điểm Trung Quốc.

Sử gia Nguyễn Nhã từ TP. HCM không đồng tình và đưa ra các phản bác trong cuộc phỏng vấn của BBC hôm 23/3.