'Đừng bóp méo lịch sử cuộc tranh chấp'

Cập nhật: 08:35 GMT - thứ bảy, 24 tháng 3, 2012

Media Player

Tiến sĩ Nguyễn Nhã phản bác một số luận điểm của Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông.

Nghemp3

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một chuyên gia về chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông bác bỏ những luận cứ được một tờ báo Trung Quốc nhắc lại gần đây.

Tờ báo Trung Quốc, Hoàn cầu Thời báo, hôm 20/3, gọi việc Việt Nam gửi chư tăng ra trụ trì các chùa ở quần đảo Trường Sa là "thách thức chủ quyền của Trung Quốc".

Bài báo có tựa đề "Động thái dùng chư tăng ở quần đảo Nam Sa: mưu đồ mới của Việt Nam", cũng nhắc lại lịch sử tranh chấp nhìn từ quan điểm Trung Quốc.

Sử gia Nguyễn Nhã từ TP. HCM không đồng tình và đưa ra các phản bác trong cuộc phỏng vấn của BBC hôm 23/3.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.