Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bài học từ Thảm họa ở Nhật Bản

Trận động đất kéo theo sóng thần vào tháng Ba năm 2011 không chỉ cướp đi mạng sống của hàng chục ngàn người mà là phép thử khả năng ứng phó khủng hoảng của Nhật Bản, đặc biệt là sự cố nhà máy điện nguyên tử ở Fukushima.

Vào ngày 22/03/2012 tại Chatham House (cơ quan nghiên cứu độc lập của Anh) ở London, Chủ tịch Quỹ Sáng kiến Tái thiết Nhật bản và là Giám đốc Ban điều tra Độc lập về sự cố Nhà máy điện Hạt nhân Fukushima, Tiến sỹ Yoichi Funabashi đã có bài thuyết trình về những lỗ hổng quản lý giữa các cơ quan cấp chính phủ và ngành công nghiệp điện nguyên tử.

Tiến sỹ Funabashi là đồng tác giả cuốn sách “Bài học từ Thảm họa ở Nhật Bản”.