Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Công an muốn vợ ông Hà Vũ giáo dục chồng

Vợ ông Cù Huy Hà Vũ nói những người giam giữ ông viết thư đề nghị bà và gia đình "giáo dục" ông trở thành trại viên tốt.

Bà Nguyễn Thị Dương Hà nói ông Cù Huy Hà Vũ bị xếp loại "kém" về hành vi trong khi bị giam giữ và phản đối việc xếp loại này cũng như đề nghị "giáo dục" ông Vũ của chính quyền.