Bầu cử Quốc hội bổ sung ở Miến Điện

Cập nhật: 15:02 GMT - chủ nhật, 1 tháng 4, 2012

Media Player

Bà San Suu Kyi, lãnh tụ đảng Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ, vừa thắng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Miến Điện.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Bà San Suu Kyi, lãnh tụ đảng Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ, người từng được giải thưởng Nobel về hòa bình, vừa thắng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Miến Điện.

Đây là lần đầu tiên bà Suu Kyi và đảng bà ra tranh cử vào các vị trí trong chính quyền kể từ 20 năm qua.

Đảng Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ tham gia tranh cử vào 45 ghế trống trong cuộc bầu cử bổ sung này.

Các nhà báo nước ngoài và các quan sát viên quốc tế được chính quyền Miến Điện cho phép tiếp cận rộng rãi nhất chưa từng có đối với cuộc bầu cử và cho tới nay, cuộc bầu cử được nhận xét là đang diễn ra trôi chảy tại Miến Điện.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.